รวบรวมสำนวนไทยที่ควรรู้
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-book)

  เผยแผ่่เป็นธรรมทาน เป็นคำสอนของพระธรรมกิตติวงศ์ (wave)

ใช้ในการฝึกอ่านสำหรับผู้เรียนเริ่มเรียน
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-book)

ชุดฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ การใช้โปรแกรม Captivate ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายประสิทธิ์ จิจุบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู (e-book)

หนังสือเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 - 2552
จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-book)